Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0704Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Вrassica, свiжi або охолодженi:
-0704 90iншi:

- - 0704 90 10 00капуста бiлоголова та червоноголова
- - 0704 90 90 00iнша


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.