Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0707 00Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi:

- 0707 00 05 00огiрки
- 0707 00 90 00корнiшони


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.