Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0708Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi:

- 0708 10 00 00горох (Pisum sativum)
- 0708 20 00 00квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- 0708 90 00 00iншi бобовi овочi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.