Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0711Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки, у розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього вживання в їжу:
-0711 90iншi овочi; овочевi сумiшi:

- - [0711 90 1]овочi:
- - - 0711 90 10 00плоди роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю
- - - 0711 90 30 00цукрова кукурудза
- - - 0711 90 50 00цибуля рiпчаста
- - - 0711 90 70 00каперси
- - - 0711 90 80 00iншi
- - 0711 90 90 00овочевi сумiшi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.