Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0713Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi:
-[07133]квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.):
--0713 33квасоля звичайна, включаючи бiлу дрiбну квасолю (Phasеolus vulgaris):

- - - 0713 33 10 00для сiвби
- - - 0713 33 90 00iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.