Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0714Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи порiзанi у виглядi гранул або скибок; серцевина сагової пальми:
-0714 20картопля солодка, або батат:

- - 0714 20 10 00свiжа, цiла, призначена для вживання в їжу
- - 0714 20 90 00iнша


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.