Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 08Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
0806Виноград, свiжий або сушений:
-0806 10свiжий:

- - 0806 10 10 00столовий
- - 0806 10 90 00iнший


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.