Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 08Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
0808Яблука, грушi та айва, свiжi:
-0808 30грушi:
--0808 30 90iншi:

- - - 0808 30 90 10з 1 грудня до 31 березня
- - - 0808 30 90 90з 1 квiтня до 30 листопада


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.