Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 08Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
0810Iншi плоди, свiжi:
-0810 30смородина чорна, бiла або червона та аґрус:

- - 0810 30 10 00смородина чорна
- - 0810 30 30 00смородина червона (порiчки)
- - 0810 30 90 00iнша


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.