Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 08Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
0811Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
-0811 20малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода), чорна смородина, бiла або червона смородина (порiчки) та аґрус:

- - [0811 20 1]з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
- - - 0811 20 11 00з вмiстом цукру понад 13 мас.%
- - - 0811 20 19 00iншi
- - [0811 20 3]iншi:
- - - 0811 20 31 00малина
- - - 0811 20 39 00чорна смородина
- - - 0811 20 51 00червона смородина (порiчки)
- - - 0811 20 59 00ожина, плоди шовковицi
- - - 0811 20 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.