Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 08Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
0812Плоди та горiхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки або в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але у такому виглядi непридатнi для безпосереднього вживання в їжу:
-0812 90iншi:

- - 0812 90 25 00абрикоси; апельсини
- - 0812 90 30 00папая
- - 0812 90 40 00плоди рослини виду Vaccinium myrtillus
- - 0812 90 70 00гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола, пiтая та тропiчнi горiхи
- - 0812 90 98 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.