Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 08Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
0813Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи:
-0813 40iншi плоди:

- - 0813 40 10 00персики, включаючи нектарини
- - 0813 40 30 00грушi
- - 0813 40 50 00папая
- - 0813 40 65 00тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая
- - 0813 40 95 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.