Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 10Зерновi культури
1006Рис:
-1006 10рис у плiвцi (рис-сирець):

- - 1006 10 10 00для сiвби
- - [1006 10 3]iнший:
- - - 1006 10 30 00короткозерний
- - - 1006 10 50 00середньозерний
- - - [1006 10 7]довгозерний:
- - - - 1006 10 71 00iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3
- - - - 1006 10 79 00iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.