Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 11Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi; солод; крохмалi; iнулiн; пшенична клейковина
1103Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур:
-1103 20гранули:

- - 1103 20 25 00жита або ячменю
- - 1103 20 30 00з вiвса
- - 1103 20 40 00з кукурудзи
- - 1103 20 50 00з рису
- - 1103 20 60 00з пшеницi
- - 1103 20 90 00з iнших зернових культур


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.