Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1201Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi:

- 1201 10 00 00для сiвби
- 1201 90 00 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.