Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1208Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi:

- 1208 10 00 00iз соєвих бобiв
- 1208 90 00 00iнше


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.