Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1209Насiння, плоди та спори для сiвби:
-[12092]насiння кормових культур:

- - 1209 21 00 00насiння люцерни
- - 1209 22насiння конюшини (Trifolium spp.):
- - - 1209 22 10 00конюшини лучної (Тrifolium pratense L.)
- - - 1209 22 80 00iнше
- - 1209 23насiння кострицi:
- - - 1209 23 11 00кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.)
- - - 1209 23 15 00кострицi червоної (Festuca rubra L.)
- - - 1209 23 80 00iнше
- - 1209 24 00 00насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.)
- - 1209 25насiння пажитницi (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):
- - - 1209 25 10 00пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.)
- - - 1209 25 90 00пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.)
- - 1209 29iншi:
- - - 1209 29 45 00насiння тимофiївки лучної; насiння вики; насiння рослин роду Poa (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerаta L.); мiтлицi (Agrostis)
- - - 1209 29 50 00насiння люпину
- - - 1209 29 60 00насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba)
- - - 1209 29 80 00iнше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.