Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1209Насiння, плоди та спори для сiвби:
-[12092]насiння кормових культур:
--1209 23насiння кострицi:

- - - 1209 23 11 00кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.)
- - - 1209 23 15 00кострицi червоної (Festuca rubra L.)
- - - 1209 23 80 00iнше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.