Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1209Насiння, плоди та спори для сiвби:
-[12092]насiння кормових культур:
--1209 25насiння пажитницi (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

- - - 1209 25 10 00пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.)
- - - 1209 25 90 00пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.)

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.