Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1210Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:

- 1210 10 00 00шишки хмелю, неподрiбненi, нерозмеленi i не у виглядi гранул
- 1210 20шишки хмелю, подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн:
- - 1210 20 10 00шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим вмiстом лупулiну; лупулiн
- - 1210 20 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.