Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1211Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi, охолодженi, замороженi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або меленi:
-1211 90iншi:

- - 1211 90 30 00плоди дерева кумару, або англiйського бобу
- - 1211 90 86iншi:
- - - 1211 90 86 10охолодженi або замороженi
- - - 1211 90 86 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.