Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1214Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi:
-1214 90iншi:

- - 1214 90 10 00буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди
- - 1214 90 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.