Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 13Шелак природний неочищений; камедi, смоли та iншi рослиннi соки i екстракти
1302Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi:
-1302 20пектиновi речовини, пектинати i пектати:

- - 1302 20 10 00сухi
- - 1302 20 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.