Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 14Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
1401Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння:

- 1401 10 00 00бамбук
- 1401 20 00 00iндiйська тростина, або ротанг
- 1401 90 00 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.