Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 14Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
1404Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 1404 20 00 00бавовняний линт
- 1404 90 00 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.