Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1502Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503:

- 1502 10жир топлений:
- - 1502 10 10для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування:
- - - 1502 10 10 10топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила
- - - 1502 10 10 90iншi
- - 1502 10 90 00iншi
- 1502 90iншi:
- - 1502 90 10 00для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - 1502 90 90 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.