Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1502Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503:
-1502 90iншi:

- - 1502 90 10 00для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - 1502 90 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.