Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1504Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
-1504 30жири i масла та їх фракцiї, з морських ссавцiв:

- - 1504 30 10 00твердi фракцiї
- - 1504 30 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.