Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1507Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
-1507 10олiя сира, рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована:

- - 1507 10 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - 1507 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.