Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1509Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
-1509 10необроблена олiя оливкова (virgin olive oil):

- - 1509 10 10 00для промислового та технiчного використання або пiсля рафiнування для харчування (lampante olive oil)
- - 1509 10 20 00харчова олiя екстра-класу (extra virgin olive oil)
- - 1509 10 80 00iнша


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.