Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1512Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
-[15121]олiї соняшникова або сафлорова та їх фракцiї:

- - 1512 11олiї сирi:
- - - 1512 11 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - [1512 11 9]iншi:
- - - - 1512 11 91 00соняшникова
- - - - 1512 11 99 00сафлорова
- - 1512 19iншi:
- - - 1512 19 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1512 19 90iншi:
- - - - 1512 19 90 10соняшникова
- - - - 1512 19 90 90сафлорова

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.