Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1516Жири, масла i олiї, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi:
-1516 20жири i олiї рослиннi та їх фракцiї:
--[1516209]iншi:

- - - 1516 20 91у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:
- - - - 1516 20 91 10олiя оливкова
- - - - 1516 20 91 20олiя пальмова
- - - - [1516 20 91 3]олiя пальмоядрова та її фракцiї, рафiнованi, вибiленi, дезодорованi:
- - - - - 1516 20 91 31олiя пальмоядрова
- - - - - 1516 20 91 32олеїн пальмоядровий
- - - - - 1516 20 91 33стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований
- - - - 1516 20 91 90iншi
- - - [1516 20 95]iншi:
- - - - 1516 20 95 00олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - - [1516 20 96]iншi:
- - - - - 1516 20 96олiя арахiсова, з бавовнику, сої або соняшнику; iнша олiя з вмiстом жирних вiльних кислот менш як 50 мас.%, за винятком олiї пальмоядрової, з брасiї, кокоса, рiпаку, свирiпи або копайба:
- - - - - - [1516 20 96 1]олiя пальмова:
- - - - - - - 1516 20 96 11в упаковцi масою нетто не бiльш як 20 кг
- - - - - - - 1516 20 96 15iнша
- - - - - - 1516 20 96 90iншi
- - - - - 1516 20 98iншi:
- - - - - - [1516 20 98 1]олiї та їх фракцiї, для виготовлення харчових продуктiв:
- - - - - - - 1516 20 98 11олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована
- - - - - - - 1516 20 98 12олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований
- - - - - - - 1516 20 98 13стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований
- - - - - - - 1516 20 98 19iншi
- - - - - - [1516 20 98 2]iншi:
- - - - - - - 1516 20 98 21олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання
- - - - - - - 1516 20 98 22олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання
- - - - - - - 1516 20 98 23стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання
- - - - - - - 1516 20 98 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.