Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1516Жири, масла i олiї, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi:
-1516 20жири i олiї рослиннi та їх фракцiї:
--[1516209]iншi:
---[15162095]iншi:
----[15162096]iншi:
-----1516 20 98iншi:
------[151620982]iншi:

- - - - - - - 1516 20 98 21олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання
- - - - - - - 1516 20 98 22олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання
- - - - - - - 1516 20 98 23стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання
- - - - - - - 1516 20 98 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.