Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 17Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1702Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока:
-1702 20цукор i сироп кленовi:

- - 1702 20 10 00кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв
- - 1702 20 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.