Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 17Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1702Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока:
-1702 60iнша фруктоза та сироп фруктози, з вмiстом у сухому станi понад 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:

- - 1702 60 10 00iзоглюкоза
- - 1702 60 80 00сироп iнулiновий
- - 1702 60 95 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.