Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 17Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1703Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру:

- 1703 10 00 00патока (меляса) з тростини
- 1703 90 00 00iнша


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.