Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 17Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1704Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао:
-1704 10жувальнi гумки, у цукровiй оболонцi або без неї:

- - 1704 10 10 00з вмiстом менш як 60 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
- - 1704 10 90 00з вмiстом 60 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.