Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 17Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1704Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао:
-1704 90iншi:
--[1704905]iншi:
---[17049062]iншi:

- - - - 1704 90 65 00кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру
- - - - 1704 90 71 00карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки
- - - - 1704 90 75 00iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками
- - - - [1704 90 8]iншi:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.