Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 17Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1704Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао:
-1704 90iншi:
--[1704905]iншi:
---[17049062]iншi:
----[1704908]iншi:

- - - - - 1704 90 81 00одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток)
- - - - - 1704 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.