Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 18Какао та продукти з нього
1803Какао-паста, знежирена або незнежирена:

- 1803 10 00 00незнежирена
- 1803 20 00 00повнiстю або частково знежирена


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.