Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2001Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти:

- 2001 10 00 00огiрки, корнiшони
- 2001 90iншi:
- - 2001 90 10 00мангове чатнi
- - 2001 90 20 00плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв
- - 2001 90 30 00цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata)
- - 2001 90 40 00ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом 5 мас.% або бiльше крохмалю
- - 2001 90 50 00гриби
- - 2001 90 65 00маслини або оливки
- - 2001 90 70 00перець солодкий стручковий
- - 2001 90 92 00тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи; пальмова серцевина
- - 2001 90 97 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.