Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2003Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:
-2003 90iншi:

- - 2003 90 10 00трюфелi
- - 2003 90 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.