Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2004Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:

- 2004 10картопля:
- - 2004 10 10пiддана лише тепловiй обробцi:
- - - 2004 10 10 10в упаковцi 5 кг або бiльше
- - - 2004 10 10 90iнша
- - [2004 10 9]iнша:
- - - 2004 10 91 00у виглядi борошна, крупiв або пластiвцiв
- - - 2004 10 99iнша:
- - - - 2004 10 99 10в упаковцi 5 кг або бiльше
- - - - 2004 10 99 90iнша
- 2004 90iншi овочi та овочевi сумiшi:
- - 2004 90 10 00цукрова кукурудза (Zea mаys var. saccharata)
- - 2004 90 30 00капуста квашена, каперси та маслини або оливки
- - 2004 90 50 00горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp, у стручках
- - [2004 90 9]iншi, включаючи сумiшi:
- - - 2004 90 91 00цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi
- - - 2004 90 98 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.