Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2004Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:
-2004 10картопля:
--2004 10 10пiддана лише тепловiй обробцi:

- - - 2004 10 10 10в упаковцi 5 кг або бiльше
- - - 2004 10 10 90iнша


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.