Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2008Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi:
-[20081]горiхи, арахiс, або землянi горiхи, та iнше насiння, змiшане або не змiшане мiж собою:
--2008 11арахiс:
---[2008119]iншi, у первинних упаковках, масою нетто:
----2008 11 91понад 1 кг:

- - - - - 2008 11 91 10обсмаженi
- - - - - 2008 11 91 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.