Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2008Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi:
-[20089]iншi, включаючи сумiшi, за винятком тих, якi включаються до пiдпозицiї 2008 19:
--2008 97сумiшi:

- - - [2008 97 0]з тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв, що мiстять 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв:
- - - - 2008 97 03 00у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг
- - - - 2008 97 05 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльше 1 кг
- - - [2008 97 1]iншi:
- - - - [2008 97 12]з доданням спирту:
- - - - - [2008 97 12 0]з вмiстом цукру понад 9 мас.%:
- - - - - - - 2008 97 12 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - [2008 97 12 1]з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:
- - - - - - - 2008 97 14 00iншi
- - - - - - [2008 97 16]iншi:
- - - - - - - 2008 97 16 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - - 2008 97 18 00iншi
- - - - - [2008 97 3]iншi:
- - - - - - [2008 97 32]з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:
- - - - - - - 2008 97 32 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - - 2008 97 34 00iншi
- - - - - - [2008 97 36]iншi:
- - - - - - - 2008 97 36 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - - 2008 97 38 00iншi
- - - - [2008 97 5]без додання спирту:
- - - - - [2008 97 51]з доданням цукру:
- - - - - - [2008 97 51 0]у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:
- - - - - - - 2008 97 51 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - - 2008 97 59 00iншi
- - - - - - [2008 97 72]iншi:
- - - - - - - [2008 97 72 0]плодово-ягiднi сумiшi, у яких частка кожної iз складових не бiльш як 50 мас.% усiєї маси:
- - - - - - - - 2008 97 72 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - - - 2008 97 74 00iншi
- - - - - - - [2008 97 76]iншi:
- - - - - - - - 2008 97 76 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - - - 2008 97 78 00iншi
- - - - - [2008 97 9]без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:
- - - - - - [2008 97 92]5 кг або бiльше:
- - - - - - - 2008 97 92з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв):
- - - - - - - - 2008 97 92 10пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв
- - - - - - - - 2008 97 92 90iншi
- - - - - - - 2008 97 93 00iншi
- - - - - - [2008 97 94]4,5 кг або бiльше, але менш як 5 кг:
- - - - - - - 2008 97 94 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - - 2008 97 96 00iншi
- - - - - - [2008 97 97]менш як 4,5 кг:
- - - - - - - 2008 97 97 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - - 2008 97 98 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.