Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2008Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi:
-[20089]iншi, включаючи сумiшi, за винятком тих, якi включаються до пiдпозицiї 2008 19:
--2008 97сумiшi:
---[2008971]iншi:

- - - - [2008 97 12]з доданням спирту:
- - - - - [2008 97 12 0]з вмiстом цукру понад 9 мас.%:
- - - - - - - 2008 97 12 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - [2008 97 12 1]з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:
- - - - - - - 2008 97 14 00iншi
- - - - - - [2008 97 16]iншi:
- - - - - - - 2008 97 16 00з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)
- - - - - - - 2008 97 18 00iншi
- - - - - [2008 97 3]iншi:
- - - - [2008 97 5]без додання спирту:

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.