Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2008Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi:
-[20089]iншi, включаючи сумiшi, за винятком тих, якi включаються до пiдпозицiї 2008 19:
--2008 99iншi:
---[2008991]з доданням спирту:
----[20089921]iншi:
-----[20089924]з вмiстом цукру понад 9 мас.%:

- - - - - - [2008 99 24 0]з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:
- - - - - - - 2008 99 24 00тропiчнi плоди
- - - - - - - 2008 99 28 00iншi
- - - - - - [2008 99 31 0]iншi:

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.