Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2009Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
-[20093]соки iнших цитрусових:
--2009 31з числом Брiкса не бiльш як 20:
---[2009315]вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:
----[2009319]соки з iнших цитрусових:

- - - - - 2009 31 91 00якi мiстять доданий цукор
- - - - - 2009 31 99 00якi не мiстять доданого цукру

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.