Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 20Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
2009Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:
-2009 50сiк томатний:

- - 2009 50 10 00який мiстить доданий цукор
- - 2009 50 90 00iнший


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.